szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,88%.98584
.Redakcja0,48%.4792
.Rejestr zmian23,95%.238980
.Test0,69%.6844
.Dane Ogólne -test0,72%.7176
.Statystyka0,96%.9578
.Statut i Schemat Organizacyjny0,28%.2746
.Inne komórki0,27%.2670
.Poradnie0,48%.4797
.Aktualne0,01%.62
.Zakończone0,01%.62
.Oddziały Szpitala0,59%.5906
.Rada Społeczna0,55%.5461
.KRS0,09%.926
.Dokumenty1,03%.10276
.Wyszukiwarka0,06%.630
.Konta Pocztowe0,51%.5059
.Spis Telefonów0,58%.5807
.Artykuły biurowe0,01%.69
.Karta Praw Pacjenta0,50%.4958
.Plan Szpitala0,44%.4351
.Usługi gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych0,02%.189
.MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO0,02%.170
.Dostawa świątecznych bonów towarowych0,01%.99
.Zakończone0,06%.642
.Przetarg ustny na zbycie środków trwałych0,26%.2565
.Remont Pawilonu Nr 120,01%.134
.Zakończon0,28%.2823
.Staże kierunkowe0,29%.2864
.CERTYFIKAT ISO 9001:20000,41%.4048
.Dostawa workow oraz sprzętu i artykułów med. jedn. uż.0,14%.1363
.Dostawa błon oraz odczynników RTG0,00%.45
.Ukośny podnośnik schodowy0,04%.355
.Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala0,00%.40
.Aktualne przetargi3,46%.34511
.KRAJOWY REJESTR SĄDOWY0,37%.3728
.Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne0,02%.180
.Przetargi - pliki0,00%.47
.Przetargi - pliki0,02%.231
.SPSNPCH-DAG-382-13/12 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH0,03%.313
.SPSNPCH-DAG-382-14/12 - DOSTAWA LEKÓW - POSTĘPOWANIE DODATKOWE0,03%.297
.CZĘŚCIOWY REMONT PAWILONÓW NR 14 i 150,05%.498
.SPSNPCH-DAG-382-17/12 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,05%.449
.Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 20110,30%.2989
.Certyfikat HPH (Health Promoting Hospitals)0,36%.3620
.EuroCertyfikat 20110,28%.2841
.SPSNPCH-DAG-382-18/12 - KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,06%.580
.STRUKTURA ORGANIZACYJNA0,33%.3263
.ORGANY SZPITALA0,27%.2658
.SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW0,28%.2766
.DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ0,27%.2681
.UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZPITALU0,29%.2941
.DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP0,29%.2899
.STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH0,24%.2417
.STATUS PRAWNY0,27%.2680
.USTAWY I PRZEPISY0,25%.2472
.PROWADZONE REJESTRY0,24%.2358
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,28%.2825
.REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA0,32%.3214
.SPSNPCH-DAG-382-20/12 - DOSTAWA LASERA TERAPEUTYCZNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,03%.328
.Kontrola zarządcza za 2011 rok0,09%.904
.397874 - 2012 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA0,04%.369
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,05%.461
.SPSNPCH-DOE-382-26/12 - ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA N0,03%.346
.SPSNPCH-OZE-2301-01/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109 - z przeznaczeniem na działalność turystyczno-wypoczy0,05%.527
.SPSNPCH-OZE-2301-02/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 103 z przeznaczeniem na bankomat0,04%.434
.SPSNPCH-DOE-382-27/12 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,03%.317
.SPSNPCH-DOE-382-24/12 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU0,04%.380
.SPSNPCH-DOE-4310-02/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH ORAZ SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SALOWYCH0,05%.540
.SPSNPCH-DOE-382-28/12 - ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA POTRZEBY SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU W 2013 R0,04%.391
.SPSNPCH-DOE-382-23/12 - DOSTAWA LEKÓW0,04%.431
.SPSNPCH-DOE-4310-03/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA OD 02.01.2013 DO 31.01.20140,05%.481
.SPSNPCH-2301-03/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia)0,05%.526
.SPSNPCH-DOE-382-25/12 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POŁOŻENIE WYKŁADZIN W PAWILONIE NR 140,05%.501
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,04%.355
.SPSNPCH-DOE-382-29/12 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,04%.360
.SPSNPCH-2301-01/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia).0,05%.480
.Kontrola zarządcza za 2012 rok0,06%.618
.SPSNPCH-DOE-382-01/13 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,04%.354
.SPSNPCH-DOE-382-02/13 - PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY REMONCIE PAWILONU NR 14 I 150,04%.384
.SPSNPCH-DOE-382-03/13 - DOSTAWA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO PAWILONU NR 14 I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W PAWILONIE NR 150,05%.470
.SPSNPCH-DOE-382-04/13 - DOSTAWA LEKU VALPROLEK 3000,04%.379
.SPSNPCH-DOE-382-05/13 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,04%.392
.SPSNPCH-DOE-382-06/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,05%.495
.SPSNPCH-DOE-382-08/13 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,05%.509
.SPSNPCH-DOE-382-09/13 - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,05%.520
.SPSNPCH-DOE-382-10/13 - WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODÓW, TARASU ORAZ DOCIEPLENIA STROPODACHU W PAWILONIE NR 140,04%.391
.SPSNPCH-DOE-382-11/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ SERWEROWNI0,04%.408
.SPSNPCH-DOE-382-12/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO NR 90,04%.380
.SPSNPCH-DOE-382-13/13 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 16 (PARTER ODDZIAŁU SZPITALNEGO)0,05%.548
.SPSNPCH-OZE-2301-02/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,05%.460
.SPSNPCH-DOE-382-14/13 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI0,04%.376
.SPSNPCH-DOE-382-15/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,04%.424
.SPSNPCH-DOE-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,05%.517
.SPSNPCH-DOE-382-16/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,04%.397
.Informacje dla pacjenta0,05%.484
.SPSNPCH-DOE-382-17/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,05%.469
.SPSNPCH-OZE-2301-03/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,05%.466
.SPSNPCH-DAR-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,05%.473
.SPSNPCH-OZE-382-01/13 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,05%.473
.SPSNPCH-OZE-382-02/13 - WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH0,04%.439
.SPSNPCH-OZE-382-03/13 - DOSTAWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH0,04%.445
.SPSNPCH-OZE-382-04/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,05%.538
.SPSNPCH-OZE-382-05/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT OBIEKTU SZPITALNEGO NR 110,06%.562
.SPSNPCH-DOE-382-18/13 - OBSŁUGA PRAWNA0,04%.377
. SPSNPCH-DOE-382-19/13 - PRZEBUDOWA UKŁADU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NR 15 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,05%.517
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,24%.2400
.SPSNPCH-DOE-382-20/2013 - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO0,09%.865
.SPSNPCH-OZE-2301-04/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,04%.434
.SPSNPCH-OZE-2301-05/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony kanalizacji teletechnicznej na działce nr 34/96.0,04%.433
.SPSNPCH-DOE-382-21/13 - USŁUGA WYKONANIA I MONTAŻU SZAF UBRANIOWYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM NR 150,04%.357
.SPSNPCH-OZE-2301-06/13 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,04%.432
.SPSNPCH-DOE-382-22/13 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.521
.SPSNPCH-DOE-382-23/13 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,04%.377
.REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH0,20%.2013
.SPSNPCH-DOE-382-25/13 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,04%.444
.SPSNPCH-DOE-382-24/13 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,06%.621
.SPSNPCH-DOE-382-26/13 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,04%.399
.SPSNPCH-DOE-382-27/13 - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH0,04%.387
.SPSNPCH-DOE-382-28/13 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,04%.353
.SPSNPCH-DOE-382-29/13 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,04%.402
.SPSNPCH-DAR-4310-01/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW0,04%.418
.SPSNPCH-DAR-4310-02/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA0,04%.416
.Kontrola zarządcza za 2013 rok0,05%.474
.SPSNPCH-DOE-382-01/14 - REMONT PAWILONU NR 16 I BUDYNKU SERWEROWNI0,10%.1005
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU CELEM STWORZENIA WARUNKÓW KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I AKTYWIZACJI0,06%.595
.SPSNPCH-OZE-2301-01/14 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,04%.432
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,04%.409
.SPSNPCH-DOE-382-05/14 - USŁUGI CZYSZCZENIA PIECÓW I KOMINÓW0,04%.439
.SPSNPCH-OZE-2301-02/14 - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,04%.435
. SPSNPCH-OZE-382-01/14 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.546
.SPSNPCH-OZE-382-02/14 - NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SZPITALA0,05%.486
.SPSNPCH-OZE-2301-03/14 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,04%.442
.SPSNPCH-DOE-382-08/14 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,04%.400
.SPSNPCH-DOE-382-09/14 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA0,04%.400
.SPSNPCH-DOE-382-07/14 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 15 I 400,04%.365
.SPSNPCH-DOE-382-12/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,04%.366
.SPSNPCH-DOE-382-10/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI0,04%.363
.SPSNPCH-DOE-382-11/14 - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SERWEROWNI0,04%.435
.SPSNPCH-DOE-382-14/14 - USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,04%.404
.SPSNPCH-DOE-382-15/14 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,04%.361
.SPSNPCH-DOE-382-13/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU SERWEROWNI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KLIMATYZACJI W POMI0,03%.333
.SPSNPCH-DOE-382-16/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,04%.382
.Udostępnianie dokumentacji medycznej0,26%.2572
.SPSNPCH-DOE-382-18/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,05%.464
.SPSNPCH-DOE-382-17/14 - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 14.000.000 PLN0,06%.606
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,05%.475
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU NR 15 I 400,06%.608
.SPSNPCH-DOE-382-21/14 - MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,04%.395
.SPSNPCH-DOE-382-20/14 - OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA SZPITALA0,04%.369
.SPSNPCH-DOE-382-22/14 - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,05%.466
.357078-2014-1 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,04%.366
.SPSNPCH-DOE-382-23/14 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA W 2015 R .0,09%.910
.SPSNPCH-DOE-382-24/14 - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY BOISKOWEJ DLA POTRZEB CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.441
.SPSNPCH-DAR-4310-03/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, LECZENIE UZALEŻNIEŃ, REHABILITACJA LECZNICZA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ORAZ WYKONYWANIE KONSULTA0,03%.319
.SPSNPCH-DOE-382-25/14 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,05%.492
.SPSNPCH-DOE-382-26/14 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.342
.SPSNPCH-DAR-4310-04/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODPISÓW BADAŃ EEG DLA DZIECI I DORO0,03%.307
.Majątek0,18%.1785
.SPSNPCH-DAR-4310-05/14 W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW od 01.02.2015 do 31.01.20160,03%.270
.IZBA PRZYJĘĆ0,17%.1658
.Aktualne0,31%.3115
.Polityka Jakości0,16%.1590
.Zarządzenia Dyrektora0,16%.1563
.Co zabrać do Szpitala0,18%.1760
.Opieka duszpasterska0,18%.1753
.Vademecum 20140,44%.4429
.Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego0,21%.2135
.Helsińska Fundacja Praw Człowieka0,21%.2121
.Rzecznik Praw Obywatelskich0,20%.1950
.Szczególne uprawnienia pacjenta0,20%.1967
.SPSNPCH-DOE-382-02/15 - SUKCESYWNEJ DOSTAWY DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,03%.278
.SPSNPCH-DOE-382-01/15 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI KOMPLEKSU SZPITALNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM 389/92 POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZE0,07%.681
.SPSNPCH-DOE-382-03/15 - OBSŁUGA PRAWNA0,03%.335
.Kontrola zarządcza za 2014 rok0,03%.338
.SPSNPCH-DOE-382-06/15 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,03%.275
.SPSNPCH-DOE-382-04/15 - OPRACOWANIE PFU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30 ORAZ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 340,03%.271
.SPSNPCH-OZE-2301-01/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44m2 - zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,02%.189
. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr SPSNPCH-DAR-4310-01/150,03%.306
.SPSNPCH-DOE-382-07/15 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,02%.244
.SPSNPCH-DOE-382-08/15 - DOSTAWA LEKÓW: ARYPIPRAZOL I RISPOLEPT CONSTA0,03%.264
.REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW0,16%.1599
.SPSNPCH-DOE-382-09/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,04%.356
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,04%.434
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,04%.375
.SPSNPCH-DOE-382-11/15 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ, PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO SPRZĄTANIA ORAZ UNIWERSALNYCH DOZOWNIKÓW.0,03%.252
.SPSNPCH-DOE-382-12/15 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI"0,02%.245
.SPSNPCH-DOE-382-13/15 - PRZEBUDOWA ZAKŁADU FIZJOTERAPII W BUDYNKU SZPITALA NR 12 B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKŁADZIE FIZJOTERAPII SP SZPITALA DLA0,04%.432
.SPSNPCH-DOE-382-14/15 - SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI".0,03%.316
.SPSNPCH-DOE-382-15/15 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,03%.323
. SPSNPCH-DOE-382-16/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,04%.361
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-02/150,02%.237
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-03/150,03%.305
.SPSNPCH-OZE-2301-02/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 219 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,03%.255
.SPSNPCH-DOE-382-17/15 - DOSTAWA LEKU RISPOLEPT CONSTA0,02%.230
.REGULAMIN WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW0,14%.1427
.SPSNPCH-DOE-382-18/15 - MODERNIZACJA I PIĘTRA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO NR 9 ZGODNIE Z PROGRAMEM DOSTOSOWAWCZYM SZPITALA.0,08%.775
. SPSNPCH-DOE-382-19/15 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,03%.334
.SPSNPCH-DOE-382-20/15 - ROBOTY MALARSKIE W CAŁODOBOWYM ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM NR 1.0,03%.313
.Oferta Terapeuta Zajęciowy0,02%.153
.Regulamin rozpatrywania skarg, wniosków i petycji0,28%.2809
.SPSNPCH-DAR-4310-04/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,03%.343
.SPSNPCH-DAR-4310-05/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,03%.335
.KONKURS OFERT- BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO0,03%.285
.SPSNPCH-DOE-382-21/15 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH.0,05%.464
.SPSNPCH-DAR-4310-06/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.244
.SPSNPCH-DOE-382-22/15 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.506
.SPSNPCH-DAR-4310-07/15 - UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH.0,09%.857
.SPSNPCH-DAR-4310-08/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY.0,02%.183
.SPSNPCH-DOE-382-23/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.226
.SPSNPCH-OZE-2301-03-15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 40 m2 zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/15 oraz 2779,19 mb kanałów ciepłowniczych0,04%.441
.SPSNPCH-DOE-382-24-15 - DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,04%.388
.SPSNPCH-DOE-382-25/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.250
.SPSNPCH-DAR-4310-09/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,01%.144
.SPSNPCH-DAR-4310-10/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH, SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SANITARIUSZY, OPIEKUNÓW PACJENTA ORAZ RATOWNIKA MEDYCZNEG0,02%.195
.SPSNPCH-DAR-4310-01/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.433
.SPSNPCH-DOE-382-02/16 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.129
.SPSNPCH-DOE-382-03/16 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,01%.123
.SPSNPCH-DAR-4310-02/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.197
.Tt0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-04/16 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,02%.205
.SPSNPCH-DOE-382-05/16 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU OGRODZENIA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BUDYNKACH NR 19C I 210,02%.188
.SPSNPCH-DAR-4310-03/16 - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH LEKARSKICH PSYCHIATRYCZNYCH W CAŁODOBOWYCH ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH OGÓLNYCH I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM0,02%.213
.Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy0,00%.2
.Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,02%.210
.Rejestr zbiorów danych0,24%.2353
.Kontrola zarządcza za 2015 rok0,02%.222
.SPSNPCH-DOE-382-08/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,07%.686
.SPSNPCH-OZE-2301-01-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,01%.146
.SPSNPCH-OZE-2301-02-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 74,62 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,01%.126
.SPSNPCH-DOE-382-09/16-USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,02%.174
.SPSNPCH-DOE-382-10/16-USŁUGI W ZAKRESIE GROMEDZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,05%.457
.SPSNPCH-DOE-382-11/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i0,05%.517
.SPSNPCH-DOE-382-12/16 -USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,02%.208
.SPSNPCH-OZE-2301-03-16 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,04%.378
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,02%.223
.SPSNPCH-DOE-382-13/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,05%.464
.SPSNPCH-DOE-382-14/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,02%.219
.SPSNPCH-DAR-4310-05.16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.0,04%.380
.SPSNPCH-DOE-382-15/16 - DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 34 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI0,02%.228
.SPSNPCH-DOE-382-16/16-WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,02%.188
.SPSNPCH-DOE-382-17/16-Dostawa i montaż wykładzin0,03%.259
.SPSNPCH-DOE-382-18/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego0,03%.310
. SPSNPCH-DOE-382-19/16-Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i systemu0,02%.209
.SPSNPCH-DAR-4310-06/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,02%.172
.SPSNPCH-DOE-382-20/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH.0,02%.211
.OGŁOSZENIE - KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ i NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI0,07%.710
.Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej celem modernizacji Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży nr 190,05%.500
.Oferta pracy - sprzątaczka0,02%.183
.Oferta pracy - PSYCHOLOG0,05%.520
.SPSNPCH-DOE-382-22/16 -Dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych0,02%.244
.SPSNPCH-DOE-382-23/16-Modernizacja systemu ppoż w wybranych budybkach szpitala0,02%.239
.SPSNPCH-DAR-4310-07/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie – dyżurów lekarskich / pielęgniarskich / niższego personelu medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dl0,02%.164
.SPSNPCH-DOE-382-24/16-Zakup i dostawa materiałów systemu przeciwpożarowego SAP0,02%.184
.SPSNPCH-DAR-4310-08/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w S0,02%.234
.SPSNPCH-DAR-4310-09/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych0,04%.365
.SPSNPCH-DOE-382-25/16-„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicz0,04%.414
.SPSNPCH-DAR-4310-10/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzie0,04%.357
.SPSNPCH-DOE-382-26/16- DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,03%.325
.SPSNPCH-DOE-382-01/17-DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH NA POTRZEBY WARSZTATU0,02%.168
.SPSNPCH-DOE-382-02/17-SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,02%.165
.SPSNPCH-DAR-4310-01/17 - Konkurs ofert na dyżury lekarskie / pielęgniarskie/ niższego personelu medycznego / ratownika medycznego0,02%.157
.Informacje dla pacjenta0,01%.149
.03. Klauzula informacyjna dla zbioru stażyści, praktykanci, osoby odbywające specjalizację, studenci, absolwenci uczelni0,01%.70
.06. Klauzula informacyjna dla zbiorów najemcy i dzierżawcy0,02%.162
.07. Klauzula informacyjna dla zbiorów dostawcy, odbiorcy0,01%.94
.08. Klauzula informacyjna dla zbioru darczyńcy0,01%.99
.09. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr skarg i wniosków0,02%.177
.11. Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny0,03%.257
.04. Klauzula informacyjna dla zbioru kandydaci do pracy0,01%.90
.Oferta pracy - FIZJOTERAPEUTA0,02%.210
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20160,04%.415
.10. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej0,02%.177
.12. Klauzula informacyjna dla zbioru marketingowego Newsletter0,03%.317
.05. Klauzula informacyjna dla zbioru świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych0,01%.87
.SPSNPCH-DOE-382-04/17-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.237
.SPSNPCH-DOE-382-03/17-Obsługa prawna Szpitala0,03%.265
.SPSNPCH-DAR-4310-02/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta0,02%.189
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017r. z dnia 09-01-2017 r.0,12%.1208
.SPSNPCH-DOE-382-05/17-DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN0,02%.225
.SPSNPCH-DAR-4310-03/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych lekarskich psychiatrycznych w Całodobowym Oddziale Psychiatrii sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla M0,02%.217
.SPSNPCH-DOE-382-07/17 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,02%.230
.SPSNPCH-OZE-2301-01/17-OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEGORANICZONYM0,02%.160
.Test0,00%.5
.Klauzula informacyjna dla pacjenta0,13%.1295
.SPSNPCH-DOE-382-08/17 - Ogłoszenie o planowanym zakupie na przeglądy techniczne sprzętu medycznego0,01%.115
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2016r.0,19%.1931
.Wykaz kontroli0,06%.555
.Stanowisko - naczelnej pielęgniarki0,01%.82
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych0,01%.81
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 1).pdf0,01%.59
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 2).pdf0,01%.63
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 3)0,01%.64
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 5)0,01%.59
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 9)0,01%.62
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 20)0,01%.59
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych0,01%.66
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu0,01%.62
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości0,01%.74
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.67
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej0,01%.65
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.62
.Fizjoterapeuta - Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej0,07%.713
.SPSNPCH-DOE-382-09/17- Przebudowa oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – etap III0,07%.657
.SPSNPCH-DOE-382-10/17- USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,02%.217
.SPSNPCH-DOE-382-11/17 - Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania.0,02%.239
.Terapeuta zajęciowy - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny0,04%.416
.SPSNPCH-OZE-2301-02/17-PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109/320,02%.162
.SPSNPCH-DAR-4310-04/17 - KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIE0,02%.150
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ART. HIGIENICZNYCH. - SPSNPCH-DOE-382-12-170,04%.366
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,05%.476
.SPSNPCH-DOE-382-14/17-Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 50,03%.272
.SPSNPCH-DOE-382-15/17-KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,02%.201
.SPSNPCH-DOE-382-16/17 - Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 5 – etap I0,02%.245
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.103
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,04%.388
.SPSNPCH-DOE-382-17/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY SZPITALNE0,01%.138
.SPSNPCH-DAR-4310-05/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług0,04%.361
.SPSNPCH-DOE-382-18/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- SPRZĘT MEDYCZNY RÓŻNY0,01%.130
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO0,07%.650
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 30 000 EURO NETTO0,07%.707
.SPSNPCH-DOE-382-19/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.383
. „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyr0,02%.183
.SPSNPCH-DAR-4310-06/17 - Świadczenie usług w zakresie Dyżurów Pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,03%.290
.SPSNPCH-DAR-4310-07/17 - Konkurs na zawarcie umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCh w Międzyrzeczu0,01%.106
.SPSNPCH-DAR-4310-08/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie DYŻUROW PłELĘGNLARSKICH w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.111
.PSNPCH-DAR-4310-09/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.87
.SPSNPCH-DOE-382-21/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.411
.SPSNPCH-DAR-4310-10/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCH w Mcz0,01%.106
.SPSNPCH-OZE-2301-03/17 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA, ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY ul.POZNAŃSKIEJ 103 O POWIERZCHNI 8,44m2 (dz.34/153)0,01%.96
.SPSNPCH-DAR-4310-11/17 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY W RAMACH UMOWY KONTRAKTOWEJ W SPSNPCH w MIĘDZYRZECZU0,05%.458
.SPSNPCH-DAR-4310-12/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarza o specjalizacji ratunkowej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.146
.SPSNPCH-DAR-4310-13/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w PSSM w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,03%.270
.SPSNPCH-DAR-4310-15/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.123
.SPSNPCH-DAR-4310-14/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.125
.SPSNPCH-DAR-4310-16/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.143
.SPSNPCH-OZE-2301-04/2017 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH O POW. 22 M2, ZLOKALIZOWANYCH W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109 BUDYNEK 11 (DZ. 34/144)0,01%.124
.SPSNPCH-DAR-4310-17/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu zajęć logope0,02%.189
.SPSNPCH-DOE-382-02/18-DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,06%.642
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,03%.250
.SPSNPCH-DAR-4310-01/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.122
.SPSNPCH-DAR-4310-02/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.214
.SPSNPCH-DAR-4310-03/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,04%.430
.SPSNPCH-DOE-382-05/18-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.136
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018r. z dnia 31-01-2018 r.0,09%.869
.SPSNPCH-DAR-4310-04/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.101
.SPSNPCH-DAR-4310-05/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SPSNPCH w M-czu0,01%.108
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,02%.206
.SPSNPCH-DAR-4310-06/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.89
.Pliki z wykazami kontroli0,09%.864
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,01%.93
.SPSNPCH-DAR-4310-08/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.78
.SPSNPCH-DAR-4310-09/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SPSNPCH w0,01%.95
.SPSNPCH-DOE-382-07/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowan0,05%.464
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.145
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.143
.SPSNPCH-DAR-4310-10/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.98
.SPSNPCH-DOE-382-08/18-INFORMACJA O WYNIKU -OBSŁUGA PRAWNA SZPITALA0,01%.104
.Testowa0,02%.217
.Testowa 220,01%.105
.SPSNPCH-DAR-4310-11/18 - Konkurs ofert na kierowaniem oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w M-czu0,06%.603
.SPSNPCH-DOE-382-09/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w0,04%.431
.SPSNPCH-DAR-4310-12/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.114
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.110
.SPSNPCH-DAR-4310-13/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.97
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez fizjoterapeutę w Pracowni Fizjoterapii w SPSNPCH w M-czu0,01%.74
.SPSNPCH-DOE-382-10/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania o0,02%.211
.SPSNPCH-DOE-382-11/18-USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,01%.125
.SPSNPCH-DOE-382-12/18- USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,01%.112
.SPSNPCH-DAR-4310-16/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.79
.SPSNPCH-DAR-4310-17/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w M-czu0,01%.89
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.102
.SPSNPCH-DOE-382-13/18- USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.230
.Specjalista, inspektor ds. płac 1100-80.20180,01%.106
.SPSNPCH-DAR-4310-19/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.93
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.pdf0,02%.216
.SPSNPCH-DOE-382-16/18 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.154
.SPSNPCH-DAR-4310-20/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.101
.SPSNPCH-DAR-4310-21/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.90
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,03%.282
.SPSNPCH-DAR-4310-22/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeńzdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologi0,01%.72
.SPSNPCH-DAR-4310-23/18 - Konkurs ofert na na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -0,01%.77
.SPSNPCH-DAR-4310-24/18 - Konkurs ofert n na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu - SPSNPCH-DAR-4310-24/180,01%.99
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,00%.44
.SPSNPCH-DOE-381-18/18 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,00%.47
.Fizjoterapeuta 1100-510,02%.180
.SPSNPCH-DOE-382-17/18- USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,01%.119
.SPSNPCH-DOE-382-18/18-Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,02%.155
.SPSNPCH-DOE-382-19/18-SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.116
.SPSNPCH-DAR-4310-25/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologic0,02%.243
.SPSNPCH-DAR-4310-26/18-Konkurs ofert na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,02%.236
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,01%.138
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,01%.136
.SPSNPCH-DOE-382-20/18-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody oraz systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego wraz z zagospodarowaniem wód popłucznych ze SUW0,02%.175
.Fizjoterapeuta 1100-540,02%.162
.SPSNPCH-DOE-382-21/18 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.205
.SPSNPCH-DOE-382-22/18 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,02%.160
.SPSNPCH-DAR-4310-27/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.78
.SPSNPCH-DAR-4310-28/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międ0,01%.82
.SPSNPCH-DOE-382-23/18 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym przy Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym nr 50,02%.175
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.59
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.57
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.55
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.55
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.55
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.55
.SPSNPCH-DOE-382-24/18 - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WEWNĘTRZNYCH DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH0,02%.174
.SPSNPCH-DOE-382-25/18-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.308
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,01%.115
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,01%.113
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,01%.112
.SPSNPCH-DOE-382-26/18- „Wymiana wykładzin podłogowych w pawilonach szpitalnych nr 1 i 2 SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”0,03%.336
.SPSNPCH-DAR-4310-29/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.61
.SPSNPCH-DAR-4310-30/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie usług lekarskich w zakresie opisywania badań EEG w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-31/18- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -udzielanie świadczeń0,01%.111
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mię0,01%.128
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mi0,00%.1
.IOD0,08%.837
.Klauzule informacyjne0,14%.1369
.SPSNPCH-DOE-382-27/18-DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,01%.99
.Konkurs na stanowisko - Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa0,02%.151
.SPSNPCH-DK-1101-2A/18 - Konkurs ofert na stanowisko - Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa0,03%.349
.SPSNPCH-DAR-4310-33/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.68
.SPSNPCH-DAR-4310-35/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzecz0,01%.77
.SPSNPCH-DAR-4310-34/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.58
.SPSNPCH-DOE-382-28/18-Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP wraz z centralą CSP0,01%.84
.SPSNPCH-DOE-382-29/18-„„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i0,01%.117
.SPSNPCH-DAR-4310-37/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.117
.SPSNPCH-DAR-4310-36/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,03%.281
.SPSNPCH-DAR-4310-38/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.77
.SPSNPCH-DAR-4310-39/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.177
.SPSNPCH-DAR-4310-40/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzie0,01%.90
. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia-Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-31/180,01%.85
.SPSNPCH-DAR-4310-41/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.67
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019r. z dnia 08-01-2019 r.0,07%.669
.SPSNPCH-DAR-4310-01/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.78
.SPSNPCH-DAR-4310-02/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.64
.SPSNPCH-DAR-4310-03/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa, psychoterapeutę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym P0,01%.71
. SPSNPCH-DOE-382-01/19-DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH.0,05%.493
.SPSNPCH-DOE-382-02/19-Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 50,05%.504
.SPSNPCH-DOE-382-03/19- Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,01%.79
.Dane Szpitala0,12%.1205
.Dane Szpitala0,12%.1203
.Dane Szpitala0,12%.1202
.Dane Szpitala0,12%.1202
.Dane Szpitala0,12%.1202
.Dane Szpitala0,12%.1202
.Deklaracja Dyrektora0,05%.548
.Prawa osób, których dane Szpital przetwarza0,09%.850
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20180,01%.96
.Monitoring wizyjny CCTV0,05%.509
.Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa0,05%.475
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20170,01%.64
.SPSNPCH-DAR-4310-06/19 - Konkurs ofert na udzielanie dyŻurów pielęgniarskich w okresie od 07.03.2079r. do 28.02.2027r w Sdmodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzecz0,01%.72
.SPSNPCH-DAR-4310-05/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez rdtownika medycznego w lzbie Przyjęć Szpitala w okresie od 07.03.2079r. do 28.02.2027r.0,00%.46
.SPSNPCH-DAR-4310-04/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sqdowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu0,01%.85
.Informacja dla osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej0,06%.607
.SPSNPCH-DOE-382-04/19-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.95
.SPSNPCH-DAR-4310-07/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.72
.SPSNPCH-DAR-4310-08/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Całodobowego Oddziału Leczenia0,01%.94
.SPSNPCH-DAR-4310-09/19 - konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.163
.SPSNPCH-DAR-4310-10/19 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy kontraktowej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.65
.SPSNPCH-DAR-4310-11/19 - Konkurs ofert na dyżury pielęgniarskie w ramach umowy zlecenia w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.74
.SPSNPCH-DAR-4310-12/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeni0,01%.80
.SPSNPCH-DOE-382-07/19- USŁUGI ELEKTRYCZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,00%.1
.SPSNPCH-DOE-382-07/19- USŁUGI ELEKTRYCZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.64
.SPSNPCH-DAR-4310-15/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.67
.SPSNPCH-DAR-4310-16/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.65
.SPSNPCH-DAR-4310-17/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.88
.KAMPANIA EDUKACYJNE0,04%.448
.Kampania edukacyjna - „RODO dla pacjenta”.0,05%.545
.SPSNPCH-DOE-382-09/19- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 11 ,11 a i 12 b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych0,00%.2
.SPSNPCH-DAR-4310-19/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy zlecenia w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.44
.SPSNPCH-DAR-4310-20/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.50
.SPSNPCH-DOE-382-09/19- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 11 ,11 a i 12 b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych0,01%.74
.SPSNPCH-DAR-4310-21/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w ramach kontraktu w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.91
.SPSNPCH-DAR-4310-22/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów pacjenta w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.82
.Sanitariusz szpitalny, Salowy0,00%.37
.Robotnik Gospodarczy0,00%.31
.SPSNPCH-DAR-4310-25/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez konsultacje specjalistyczne w zakresie dermatologii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.99
.SPSNPCH-DAR-4310-24/19 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Całodobowym oddziale rehabilitacji neurologicznej w SPSNPCH w0,01%.114
.SPSNPCH-DAR-4310-23/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów pacjenta w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.74
.SPSNPCH-2301-01-19 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 34-144 o powierzchni 30m2 na okres 3 lat0,01%.86
.SPSNPCH-DOE-382-11/19- USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.105
.SPSNPCH-DAR-4310-26/19 - Konkurs świadczenia zdrowotne wykonywane przez neurologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologicznej0,00%.27
.SPSNPCH-DAR-4310-26/19 - Konkurs świadczenia zdrowotne wykonywane przez neurologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologicznej0,01%.108
.SPSNPCH-DAR-4310-27/19 Konkurs ofert na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.104
.SPSNPCH-DOE-382-13/19-USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.110
.SPSNPCH-DAR-4310-29/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.112
.SPSNPCH-DAR-4310-30/19-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów pacjenta w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.103
.SPSNPCH-DOE-382-14/19-„Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów szpitalnych”0,01%.131
.Oferta pracy - Psycholog - Psychoterapeuta0,04%.438
.SPSNPCH-DAR-4310-32/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy zlecenia w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.157
.SPSNPCH-DAR-4310-33/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,03%.251
.SPSNPCH-DAR-4310-31/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa-psychoterapeutę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach szpitalnych SPSNPCH w M0,02%.209
.Informacja dla osoby wnioskującej o wydanie kopii danych0,04%.433
.SPSNPCH-DAR-4310-34/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.144
.Prawa osób, których dane dotyczą0,00%.43
.SPSNPCH-DAR-4310-35/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wykonywanie usług lekarskich w zakresie opisywania badań EEG w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.107
.SPSNPCH-DAR-4310-36/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.111
.SPSNPCH-DAR-4310-37/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mię0,01%.123
.SPSNPCH-DAR-4310-38/19 - Konkurs ofert na udzieIanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez specjalistę psychoterapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstaw0,02%.158
.SPSNPCH-DOE-382-16/19- DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.305
.SPSNPCH-DOE-382-17/19-USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.171
.SPSNPCH-DAR-4310-41/19 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach szpitalnych SPSNPCH w M0,02%.186
.SPSNPCH-DAR-4310-39/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy zlecenia w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.210
.SPSNPCH-DOE-382-18/19-Wykonanie usługi polegającej na okresowych przeglądach i oględzinach stacji transformatorowej Sn 15kV oraz głównej rozdzielnicy Nn0,00%.2
.SPSNPCH-DOE-382-18/19- „Wykonanie usługi polegającej na okresowych przeglądach i oględzinach stacji transformatorowej Sn 15kV oraz głównej rozdzielnicy Nn”.0,01%.118
.Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.127
.SPSNPCH-DOE-382-19/19- „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychi0,01%.136
.SPSNPCH-DAR-4310-42/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.141
.SPSNPCH-DOE-382-20/19- Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP w oddziale nr 50,00%.1
.SPSNPCH-DAR-4310-44/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,03%.325
.SPSNPCH-DAR-4310-44/19 - Konkurs ofert na kierowanie oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.166
.SPSNPCH-DOE-382-20/19- "Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP w oddziale nr 5"0,01%.128
.SPSNPCH-DAR-4310-47/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.148
.SPSNPCH-DAR-4310-48/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.117
.SPSNPCH-DAR-4310-45/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarzy o specjalizacji ratunkowej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.117
.SPSNPCH-DAR-4310-46/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.111
.SPSNPCH-DAR-4310-49/19 - Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.133
.SPSNPCH-DAR-4310-50/19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzie0,01%.133
.SPSNPCH-DOE-382-21a/19-USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.167
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020r. z dnia 27-12-2019 r.0,05%.486
.SPSNPCH-DAR-4310-01/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.135
.SPSNPCH-DOE-382-01/20-DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,05%.501
.SPSNPCH-DOE-382-03/20-"Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek"0,02%.185
.SPSNPCH-DOE-382-02/20-ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SP SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,01%.149
.SPSNPCH-DAR-4310-03/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach szpitalnych SPSNPCH w M0,01%.149
.SPSNPCH-DAR-4310-04/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.87
.SPSNPCH-DAR-4310-05/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w oddziałach szpitalnych w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.120
.SPSNPCH-DAR-4310-06/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów ratownika medycznego w Izbie Przyjęć w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.112
.SPSNPCH-DOE-382-06/20- USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.140
.SPSNPCH-DAR-4310-07/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.96
.SPSNPCH-DOE-382-08/20-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.134
.SPSNPCH-DAR-4310-09/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.102
.NR 52/2020/N/Międzyrzecz-USŁUGA UBEZPIECZENIA SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,02%.212
.SPSNPCH-DOE-382-10/20- Zakup używanego samochodu transportowego0,01%.118
.SPSNPCH-DAR-4310-10/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.111
.SPSNPCH-DAR-4310-12/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów ratownika medycznego w Izbie Przyjęć w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.93
.SPSNPCH-DAR-4310-11/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieżyw SPSNPCH w Mi0,01%.119
.SPSNPCH-DOE-382-12/20-USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,01%.149
.SPSNPCH-DAR-4310-14/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.108
.SPSNPCH-DAR-4310-13/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.140
.SPSNPCH-DAR-4310-15/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-16/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mi0,01%.97
.SPSNPCH-DAR-4310-17/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.65
.SPSNPCH-DAR-4310-18/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.73
.Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu-VOLKSWAGEN TRANSPORTER karetki sanitarnej0,01%.106
.105/2020/N/Międzyrzecz -USŁUGA UBEZPIECZENIA0,01%.101
.OGŁOSZENIE Z DNIA 21.06.2020 ROKU (zmarła Pani Wanda Duplicka)0,01%.79
.SPSNPCH-DOE-382-18/20-USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,01%.113
.SPSNPCH-DOE-382-19/20- SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,02%.168
.SPSNPCH-DAR-4310-19/20 - Konkurs ofert na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.89
.SPSNPCH-DAR-4310-20/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.83
.SPSNPCH-DOE-382-20/20-ZAPYTANIE CENOWE0,02%.191
.SPSNPCH-DOE-382-21/20- „Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego”0,02%.239
.SPSNPCH-DOE-382-22/20-„Zakup wraz z dostawą łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych”0,03%.255
.SPSNPCH-DOE-382-17/20-WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO0,01%.127
.130/2020/N/Międzyrzecz-USŁUGA UBEZPIECZENIA SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- III0,01%.95
.SPSNPCH-DPP-2301-02/20 - Sprzedaż karetki sanitarnej-VOLKSWAGEN TRANSPORTER - II postępowanie0,01%.123
.SPSNPCH-DOE-382-24/20-SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.148
.SPSNPCH-DAR-4310-23/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.99
.SPSNPCH-DAR-4310-22/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.120
.SPSNPCH-DAR-4310-21/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.101
.SPSNPCH-DAR-4310-24/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług psychologicznych w CZP oraz w oddziałach szpitalnych w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.124
.SPSNPCH-DOE-382-25/20-Przebudowa budynku nr 11, 11a i 12 b SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na potrzeby Izby Przyjęć0,06%.591
.SPSNPCH-DAR-4310-26/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.135
.SPSNPCH-DAR-4310-25/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.114
.SPSNPCH-DOE-382-26/20- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej szpitalnej instalacji wodociągowej0,00%.1
.SPSNPCH-DOE-382-28/20-Dostawa leków Xeplion i Rispolept Consta0,01%.143
.SPSNPCH-DOE-382-27/20-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB SZPITALA0,12%.1228
.SPSNPCH-DAR-4310-28/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.101
.SPSNPCH-DAR-4310-29/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.85
.SPSNPCH-DOE-382-29/20-„ Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla potrzeb ZOL”0,02%.182
.SPSNPCH-DOE-382-30/20-„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicz0,01%.146
.SPSNPCH-DOE-382-27/20-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓZNEGO I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO HIGIENY PACJENTA ORAZ WORKÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE0,02%.216
.SPSNPCH-DAR-4310-31/20 - Konkurs ofert na kierowanie całodobowymi oddziałami szpitalnymi w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.118
.SPSNPCH-DAR-4310-32/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.112
.SPSNPCH-DAR-4310-33/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SP0,02%.163
.SPSNPCH-DAR-4310-34/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz Rehabilitacja lecznicza) na rzecz pacjentów w SPSNPCH w Międzyrzecz0,01%.121
.SPSNPCH-DAR-4310-35/20 - Konkurs ofert (internistycznej opieki, neurologii, otolaryngologii , pediatrii, pulmonologii, radiodiagnostyki, opisywania badań EEG dla dzieci i dorosłych) w sprawie zawarci0,01%.134
.SPSNPCH-DOE-382-32/20-Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki0,01%.136
.SPSNPCH-DAR-4310-36/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.146
.SPSNPCH-DAR-4310-37/20 - Konkurs ofert na kierowanie oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.123
.SPSNPCH-DOE-382-34/20-USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.124
.SPSNPCH-DOE-382-36/20-ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SP SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,01%.144
.SPSNPCH-DOE-382-35/20-Dostawa leków, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych0,04%.391
.SPSNPCH-DAR-4310-38/20 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.111
.Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich0,03%.312
.SPSNPCH-DAR-4310-02/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pełnionych przez ratownika medycznego w w SPSNPCH0,01%.72
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (konsultacje neurologiczne) na rzecz pracowników w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.85
.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO0,03%.316
.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 000 ZŁ NETTO0,03%.288
.SPSNPCH-DAR-4310-04/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.78
. SPSNPCH-DAR-4310-05/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pełnionych przez ratownika medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.76
.SPSNPCH-DAR-4310-06/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w oddziałach szpitalnych w SPSNPCH0,01%.69
.SPSNPCH-DAR-4310-07/21 - udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii0,01%.69
.REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ0,02%.245
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021r. z dnia 21-12-2020 r.0,03%.338
.SPSNCH-DAR-4310-08/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.82
.Koordynator ds. dostępności w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,05%.465
.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego0,08%.835
.SPSNPCH-DPP-2301-01/21-Sprzedaż aktywu majątku ruchomego, samochodu- karetki sanitarnej VOLKSWAGEN TRANSPORTER, będącego na stanie inwentarzowym SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Między0,02%.150
.SPSNPCH-DPP-2301-02/21-Sprzedaż aktywu majątku ruchomego, samochodu- karetki sanitarnej VOLKSWAGEN LT, będącego na stanie inwentarzowym SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.130
.SPSNPCH-DAR-4310-09/21 - Konkurs ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.70
.SPSNPCH-DAR-4310-10/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.83
.SPSNPCH-DPP-2301-03/21-Sprzedaż aktywu majątku ruchomego, samochodu- karetki sanitarnej VOLKSWAGEN TRANSPORTER,  będącego na stanie inwentarzowym SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Między0,01%.126
.SPSNPCH-DAR-4310-12/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w0,01%.69
.SPSNPCH-DAR-4310-11/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.54
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20190,01%.71
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20200,01%.52
.SPSNPCH-DAR-4310-13/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-16/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.74
.SPSNPCH-DAR-4310-15/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w M0,01%.62
.SPSNPCH-DAR-4310-14/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.73
.Oferta pracy - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY0,01%.102
.SPSNPCH-OZE-2301-01/2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307m2 - Mcz ul. Poznanska 109/300,01%.70
.SPSNPCH-DAR-4310-17/21 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.78
.Raport sytuacji ekonomiczno-finasowej w SPSNPCH w Miedzyrzeczu za rok 20200,03%.272
.SPSNPCH-DAR-4310-18/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.69
.SPSNPCH-DAR-4310-19/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.52
.DAR-4310-20/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.85
.SPSNPCH-DAR-4310-21/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.82
. SPSNPCH-DAR-4310-22/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,03%.265
.SPSNPCH-DOE-382-05/21-PRZEBUDOWA BUDYNKU 11 WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA KARETEK I POJAZDÓW DOSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ETAP II0,03%.270
.SPSNPCH-DAR-4310-23/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychoterapeutę w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.62
.SPSNPCH-DAR-4310-24/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.76
.Oferta pracy - KSIĘGOWA / WY0,01%.77
.SPSNPCH-DAR-4310-26/21 - Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH0,01%.73
.SPSNPCH-DAR-4310-27/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.50
.SPSNPCH-DAR-4310-28/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań EEG w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.44
.SPSNPCH-DOE-382-06/21-Zakup i dostawa elementów sprzętu do treningu0,00%.1
.SPSNPCH-DOE-382-07/21-„Zakup i dostawa stołów i krzeseł behawioralnych”0,01%.104
.SPSNPCH-DAR-4310-29/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii/psychoterapii w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w SPSNPCH0,01%.63
.SPSNPCH-DAR-4310-30/21 Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii/psychoterapii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.46
.SPSNPCH-DAR-4310-32/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.67
.SPSNPCH-DAR-4310-31/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.49
.SPSNPCH-DAR-4310-33/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Międ0,01%.55
.SPSNPCH-DOE-382-09/21-Dostawa leków Xeplion0,01%.64
.SPSNPCH-DOE-382-10/21-Sukcesywna dostawa worków i pojemników medycznych na potrzeby SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.83
.SPSNPCH-DOE-382-11/21- Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej.0,01%.95
.SPSNPCH-DAR-4310-34/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Międ0,01%.88
.SPSNPCH-DAR-4310-35/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.85
.SPSNPCH-DAR-4310-36/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,02%.224
.SPSNPCH-OZE-2301-21 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 12,5m2 - Mcz ul. Poznanska 109/12b nr 34-1440,01%.62
.SPSNPCH-DAR-4310-37/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów wykonywanych pielęgniarza o specjalizacji ratunkowej w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.61
.SPSNPCH-DAR-4310-38/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii uzależnień w SPSNPCH w Miedzyrzeczu0,01%.70
.SPSNPCH-DAR-4310-40/21 - Konkurs ofert na kierowanie oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.71
.SPSNPCH-OZE-2301-03-21 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 11,7m2 - Mcz ul. Poznanska 109/12b nr 34-1440,01%.67
.SPSNPCH-DAR-4310-41/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.57
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022r. z dnia 03-01-2022r.0,02%.197
.SPSNPCH-DAR-4310-01/22 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.201
.SPSNPCH-DAR-4310-02/22 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.53
.SPSNPCH-DAR-4310-03/22 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzenia terapii logopedycznej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.65
.SPSNPCH-DOE-382-02/22-Sukcesywna dostawa sprzętu iniekcyjnego0,03%.332
.SPSNPCH-DAR-4310-04/21 - Konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez psychologa/psychoterapeutę w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.75
.SPSNPCH-DAR-4310-05/21 - ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pełnionych przez ratownika medycznego0,02%.237
.SPSNPCH-DAR-4310-06/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.83
.SPSNPCH-DAR-4310-07/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie opisywania zdjęć RTG przez lekarza specjalistę w zakresie radiodiagnostyki , w pracowni diagnostyki obra0,01%.63
.SPSNPCH-DAR-4310-08/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich ww SPSNPCH w Międzyrzeczu0,03%.320
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20210,01%.51
.SPSNPCH-DAR-4310-09/21 - Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.47
.SPSNPCH-DAR-4310-10/21 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.88
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 98584