szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
CEL SZPITALA- POLITYKA JAKOŚCI:
Polityka Jakości

Polityka jakości

Ludzie są najlepszym majątkiem . Profesjonalizm i zaangażowanie personelu w procesie leczenia , pielęgnacji i rehabilitacji jest niezastąpionym elementem powrotu  do zdrowia psycho-fizycznego pacjentów naszego Szpitala .

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu psychiatrii i rehabilitacji neurologicznej na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi , dbając o godność pacjentów , a także zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy .

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową norma ISO 9001:2008

Spełniając kryteria powyższych norm zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu .

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez :
• udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii i rehabilitacji neurologicznej ,
• systematyczną poprawę wyposażenia placówki w sprzęt i aparaturę medyczna oraz dostosowanie stanu techniczno-sanitarnego pomieszczeń  i urządzeń do wymogów polskich regulacji prawnych oraz standardów Unii Europejskiej,
• systematyczną poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,
• systematyczne dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
• systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu ,
• prowadzenie edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej, promocję zachowań prozdrowotnych  oraz zacieśnienie relacji placówki między społecznością i środowiskiem ku satysfakcji pacjentów,
• międzynarodową integrację pacjentów, pracowników ,ich rodzin, dzieci i młodzieży  w ramach uczestnictwa w Europejskim Programie Promocji Jakości
• poprawę estetyki otoczenia w ramach uczestnictwa w międzynarodowej akcji sadzenia żonkili i krokusów z udziałem pacjentów oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

    Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom


     W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala
    Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki .

pełnomocnik Dyrektora ds.

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
mgr Agnieszka Pyśk

 

Zatwierdził

Dyrektor

Jacek Hudziak

 

Międzyrzecz, dnia 11-03-2013

 
informacje udostępnił:Dariusz Nowak
informacje wytworzył:Anna Małecka
data udostępnienia: 2015-01-02 07:49:36
ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak 2017-04-03 13:32:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 98584
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.