szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
INNE INFORMACJE:
DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP

Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SPSNPCH nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu .

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - jednolity 
tekst: ( Dz.U. 20179 poz. 80 ze zm.)

 
informacje udostępnił:Anna Małecka
informacje wytworzył:Anna Małecka
data udostępnienia: 2012-07-03 11:33:59
ostatnia modyfikacja: Anna Małecka 2019-02-26 10:02:33 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 98584
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.